Mặt bằng

Mặt bằng tổng quan

MẶT BẰNG TẦNG 1 – THÁP B

MẶT BẰNG TẦNG 1 – THÁP A